Welkom bij Lips van Dijken,

uw betrouwbare partner voor op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Wij begrijpen dat juridische kwesties op de werkvloer en binnen uw bedrijf complex en uitdagend kunnen zijn. Daarom staan wij klaar om u de nodige juridische bijstand en expertise te bieden.

Ons gespecialiseerde team van ervaren advocaten heeft uitgebreide kennis op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Of u nu een werknemer bent die te maken heeft met problemen op het werk, zoals onrechtmatig ontslag, discriminatie, ongewenste intimiteiten of arbeidsconflicten, of een ondernemer die juridisch advies nodig heeft bij het oprichten van een bedrijf, contractonderhandelingen bij een bedrijfsovername of geschillenbeslechting: wij zijn er om u te helpen.

Bij Lips Van Dijken geloven we in een persoonlijke aanpak en maatwerk. We luisteren aandachtig naar uw specifieke situatie en doelen, en stellen vervolgens een strategie op die het beste bij uw behoeften past. Ons doel is om uw belangen te behartigen en u te voorzien van effectieve en oplossingsgerichte juridische diensten. Onze advocaten combineren juridische expertise met uitstekende communicatievaardigheden en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. We streven ernaar om uw juridische proces zo transparant en begrijpelijk mogelijk te maken, zodat u goed geïnformeerd bent en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Kwaliteit Wint .,..

Axel van Reek

Functie
 • Advocaat (sinds 2009)
Specialisatie
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
Opleiding
 • Master bedrijfsrecht Rijksuniversiteit Groningen
 • Specialisatieopleiding Arbeidsrecht Grotius Academie
Lidmaatschappen
 • Orde van Advocaten
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam

Axel van Reek is een advocaat sinds 2009 en gespecialiseerd in het arbeids- en ondernemingsrecht. Met jarenlange ervaring en diepgaande kennis op dit gebied, heeft hij een uitstekende reputatie opgebouwd. Als expert in het arbeidsrecht adviseert en vertegenwoordigt Axel van Reek zowel werkgevers als werknemers in allerlei arbeidsgerelateerde zaken. Of het nu gaat om het opstellen van arbeidscontracten, het beoordelen van ontslagprocedures of het behandelen van geschillen op de werkvloer, hij biedt deskundig advies en effectieve juridische bijstand. 

Veel van Axel`s cliënten zijn HR-afdelingen van werkgevers en directieleden binnen het MKB. Daarnaast heeft Axel van. Reek een brede expertise op het gebied van ondernemingsrecht. Hij helpt bedrijven bij het opstellen en beoordelen van contracten, begeleidt bij bedrijfsovernames en is hij bovendien ervaren in geschillen tussen aandeelhouders. Zijn grondige kennis van het ondernemingsrecht stelt hem in staat om juridische oplossingen te vinden die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelstellingen van zijn cliënten.  

Wat Axel van Reek onderscheidt, is zijn persoonlijke benadering en vasthoudendheid. Hij begrijpt dat juridische kwesties vaak complex en beladen zijn en neemt u mee in richting van de oplossing. Axel is behalve uw advocaat, graag uw sparringpartner. Axel van Reek heeft de master bedrijfsrecht behaald aan de Universiteit Groningen. Daarna heeft hij de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht gevolgd. Hij is lid van de Orde van Advocaten, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Amsterdam en heeft een bijzondere affiniteit met het opleiden en kennisoverdracht binnen de advocatuur. 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Axel van Reek het rechtsgebied ‘arbeidsrecht’ geregistreerd. Dit verplicht hem elk kalenderjaar. volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Coen van Veen

Functie
 • Advocaat (sinds 2009)
Specialisatie
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
Opleiding
 • Master bedrijfsrecht Rijksuniversiteit Groningen
 • Leergang Arbeidsrecht - VU Law Academy
Lidmaatschappen
 • Orde van Advocaten
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam

Affiniteit met arbeidsrecht en ondernemingsrecht is Coen van Veen met de paplepel ingegoten. Hij is advocaat sinds 2009. Als u een geschil heeft kan Coen van Veen u uitstekend vertegenwoordigen, zo nodig ook in de rechtszaal. Doordat Coen van Veen zich goed in uw situatie kan verplaatsen en actief met u meedenkt, kan hij met zijn pragmatische aanpak ook als geen ander voorkomen dat het u in de rechtszaal terechtkomt.

Coen van Veen adviseert regelmatig ondernemers bij bedrijfsovernames en begeleidt van intentieovereenkomst tot de getekende akte van levering. Daarnaast is Coen van Veen een expert als het gaat over aandeelhoudersgeschillen of ontslag van een (statutair) bestuurder. Dit is het snijvlak van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Ook voor zuiver arbeidsrechtelijke vraagstukken is Coen van Veen uw aangewezen uw gesprekspartner. Hij staat voornamelijk bedrijven, maar ook particulieren bij in arbeidsrechtelijke kwesties. Of dit nu gaat om een reorganisatie, arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren, Coen van Veen voorziet u van het juiste advies, of vertegenwoordigt u of uw onderneming bij de rechter. Daarnaast denkt Coen van Veen graag actief met u mee om uw bedrijfsprocessen zo te stroomlijnen dat arbeidsrechtelijke geschillen voorkomen worden. 

Coen van Veen wordt door cliënten geroemd om zijn directe vorm van communiceren en het feit dat hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Coen van Veen heeft zijn master Bedrijfsrecht behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als advocaat heeft hij de specialisatieopleiding Leergang Arbeidsrecht aan de VU Law Academy gevolgd. 

Coen van Veen is lid van de Orde van Advocaten en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Coen van Veen het rechtsgebied ‘arbeidsrecht’ geregistreerd. Dit verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Arbeidsrecht

Bij Lips Van Dijken begrijpen we dat arbeidsrechtelijke kwesties een grote impact kunnen hebben op zowel werkgevers als werknemers. Daarom bieden wij gespecialiseerde diensten op het gebied van arbeidsrecht, met een focus op de volgende belangrijke aspecten.

Arbeidsovereenkomsten vormen de basis van de werkrelatie tussen werkgevers en werknemers. Beëindigingsovereenkomsten (of: vaststellingsovereenkomsten) zijn een belangrijk instrument bij het beëindigen van een arbeidsrelatie. Onze ervaren advocaten staan klaar om u te begeleiden bij het onderhandelen over en het opstellen en beoordelen van deze overeenkomsten zodat die voldoen aan de wettelijke vereisten en zorgen ervoor dat deze duidelijk en volledig zijn.

Ziekte en de arbeidsongeschiktheid als gevolg daarvan zijn een grote angst van veel werkgevers en werknemer. Het is voor beide daarom goed om in dat geval te weten wat de rechten en plichten zijn. Wij informeren u hier graag over en ondersteunen u bij ingewikkelde verzuimdossiers. Onze advocaten staan eveneens klaar om u te adviseren bij een disfunctionerende werknemer. Zij helpen u bij het opstellen van verbetertrajecten, voorbereiden van functioneringsgesprekken en begeleiden van eventuele ontbindingsprocedures. Ook ontslag op staande voet vereist een zorgvuldige aanpak. Onze advocaten kunnen u adviseren over de geldigheid en rechtmatigheid van een (voorgenomen) ontslag op staande voet.

Bij reorganisaties ontstaan arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals herstructurering, collectief ontslag en overplaatsingen. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het begeleiden van werkgevers en ondernemingsraden bij reorganisatieprocessen, inclusief het opstellen van sociaal plannen en het naleven van de wettelijke vereisten om een soepele transitie te garanderen.

Ontslag van een statutair bestuurder is een complexe aangelegenheid waarbij specifieke juridische regels en procedures gelden. Onze advocaten hebben de expertise om u hierin bij te staan.

Wij combineren grondige kennis van het arbeidsrecht met praktische oplossingen en staan onze cliënten persoonlijk en betrokken bij, geven duidelijk en begrijpelijk advies en zijn een betrouwbare juridische partner.

Arbeidsrecht .,..

Ondernemingsrecht

Bij Lips Van Dijken begrijpen we dat ondernemingsrechtelijke vraagstukken een cruciale rol spelen bij het succes en de groei van uw bedrijf. Als gespecialiseerd advocatenkantoor in ondernemingsrecht bieden wij een uitgebreid scala aan diensten, met specifieke expertise op het gebied van fusies en overnames, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen en ontslag van statutair bestuurders.

Fusies en overnames zijn complexe transacties die zorgvuldige planning en uitvoering vereisen. Onze advocaten hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van fusies en overnames, waarbij we zorgen voor uw intentieovereenkomst, het juridische due diligence, het opstellen van contracten, het onderhandelen van voorwaarden en het waarborgen van de gewenste soepele overgang. Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten is van essentieel belang voor de rechten en verplichtingen van aandeelhouders binnen een bedrijf.

Onze advocaten zijn bedreven in het opstellen en adviseren over aandeelhoudersovereenkomsten, waarbij we aandacht besteden aan zaken zoals stemrechten, verdeling van winsten, besluitvormingsprocedures en exit-regelingen. Bestuurders- en aandeelhoudersgeschillen kunnen ontstaan als gevolg van tegenstrijdige belangen of conflicten binnen een bedrijf. Wij hebben ruime ervaring in het oplossen van dergelijke geschillen en kunnen u begeleiden bij onderhandelingen, mediation en, indien nodig, gerechtelijke procedures.

We leveren gedegen overeenkomsten, voeren efficiënte onderhandelingen en streven ernaar om geschillen op een constructieve en efficiënte manier op te lossen. Dit doen we door een combinatie van een diepgaande kennis van het ondernemingsrecht met een praktische en oplossingsgerichte aanpak. Ons ervaren team staat klaar om u op persoonlijke en betrokken wijze bij te staan met daadwerkelijke interesse in uw bedrijf en uw specifieke doelen.

Ondernemingsrecht .,..

Contact

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vertrouwelijk en vrijblijvend gesprek.
Ons gespecialiseerde team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij uw specifieke juridische uitdagingen.

Lips Van Dijken
Nicolaas Witsenkade 38
1017 ZT Amsterdam

.,..